Αλλάζουµε µαζί την επιχείρησή σας

Επιλέξτε σήµερα φυσικό αέριο από τη ∆ΕΗ για την επιχείρησή σας και επωφεληθείτε από την επιπλέον έκπτωση 15% στις χρεώσεις ενέργειας φυσικού αερίου που προσφέρει η ∆ΕΗ σε όσους γίνουν πελάτες φυσικού αερίου έως και 30.10.2020.

Η έκπτωση ισχύει επί του αντίστοιχου τιµοκαταλόγου που επιλέγει ο πελάτης και για όλη τη διάρκεια του συµβολαίου του!

∆ιαλέξτε το πρόγραµµα φυσικού αερίου ∆ΕΗ που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΛΟ

Το βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για εµπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής.

Πληροφοριες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ EFFECTIVE-24 Gold

Απευθύνεται σε εµπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, µε 24µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες