Φυσικό Αέριο για την επιχείρηση

Κερδίστε με 20% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας για όλη την διάρκεια του συμβολαίου σας!

Με ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας και 24μηνη διάρκεια!

Για εμπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα.

Ισχύει για αιτήσεις έως 31.01.2022.

Ενδιαφέρεσαι για το πρόγραμμα;

Συμπλήρωσε το κινητό σου και θα σε καλέσουμε μέσω της υπηρεσίας Call Back

* Υποχρεωτικά πεδία

Η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας

Εναλλακτικά, κάλεσε δωρεάν στο 800-900-1000

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 7:00π.μ. – 9:00μ.μ.

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Οι Χρεώσεις Προμήθειας είναι κυμαινόμενες, βασίζονται στο προθεσμιακό προϊόν TTF (Title Transfer Facility) και διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) Πάγιο (€/μήνα)
Τιμή TTF + 0,018    -20%
-

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Για να δείτε τους ειδικούς όρους του προγράμματος, πατήστε εδώ

Για να μάθετε περισσότερα για το TTF, πατήστε εδώ

Για να δείτε την ιστορικότητα τιμών του TTF, πατήστε εδώ

Δικαιολογητικά για επαγγελματίες / επιχειρήσεις

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου
 • Γνωστοποίηση ΑΦΜ νομικού προσώπου
 • ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης) για τις ενεργές παροχές ή αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) (εφόσον αυτή έχει υπογραφεί)
 • Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού φυσικού αερίου, με τη σχετική απόδειξη πληρωμής εφόσον πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή.
 • Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου ή φωτογραφία του, εφόσον πρόκειται για ενεργή παροχή.
 • Αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο, όπως ενδεικτικά αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXIS, ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση κυριότητας ή χρήσης του ακινήτου.
 • Για νέες Συνδέσεις στο δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου: Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου (ΕΔΑ).

Ειδικότερα δικαιολογητικά

Αν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ,

 • Αντίγραφο καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ή από το αρμόδιο τμήμα εταιρειών του Πρωτοδικείου, στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι της.

Αν πρόκειται για ΕΠΕ,

 • Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε & σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
 • Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας

Αν πρόκειται για ΙΚΕ,

 • Αντίγραφο καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
 • Απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας

Αν πρόκειται για ΑΕ,

 • Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε & σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
 • Απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:

 • Πρωτότυπη επικυρωμένη εξουσιοδότηση
 • Αστυνομική ταυτότητα