Πρόγραμμα «Αυτόνομο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold»

24% συνολικό όφελος στις χρεώσεις ενέργειας φυσικού αερίου για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, για νέα συμβόλαια έως 30.10.2020

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και:

 • σταθερή τιμή χρέωσης ενέργειας για ένα χρόνο
 • 10% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
 • µικρότερη πάγια χρέωση
 • 15% επιπλέον έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Ισχύει για νέα συμβόλαια έως 30.10.2020

Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) ΠΑΓΙΟ
0,02880 € / kWh
4,5 € / μήνα
*Συνδυαστικό όφελος που προκύπτει από τη μείωση στις χρεώσεις ενέργειας του προγράμματος «Αυτόνομο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold» επί του βασικού προγράμματος της ΔΕΗ για τις αυτόνομες παροχές και της προωθητικής ενέργειας με έκπτωση 15% που ισχύει για νέα συμβόλαια έως 30.10.2020.

Για να δείτε τους ειδικούς όρους του προγράμματος πατήστε εδώ

 

Δικαιoλογητικά για Ιδιώτες

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου.
 • Γνωστοποίηση ΑΦΜ.
 • ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης) για τις ενεργές παροχές ή αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ), εφόσον αυτή έχει υπογραφεί.
 • Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού φυσικού αερίου, με τη σχετική απόδειξη πληρωμής εφόσον πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή.
 • Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου ή φωτογραφία του, εφόσον πρόκειται για ενεργή παροχή.
 • Αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο, όπως ενδεικτικά αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXIS, ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση κυριότητας ή χρήσης του ακινήτου.
 • Για νέες Συνδέσεις στο δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου: Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου (ΕΔΑ).