Φυσικό Αέριο για το σπίτι

Για οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση.

Με σταθερή χρέωση ενέργειας και 12μηνη διάρκεια σύμβασης.

Κερδίστε διπλά με 25% έκπτωση σε χρέωση ενέργειας και πάγιο για όλη την διάρκεια του συμβολαίου σας! Ισχύει για αιτήσεις έως 31.3.2021

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Προϊόν με σταθερή τιμή στη Χρέωση Ενέργειας:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) Πάγιο (€/μήνα)
0,0275
4,50

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%

Για να δείτε τους ειδικούς όρους του προγράμματος, πατήστε εδώ

Δικαιoλογητικά για Ιδιώτες

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου.
  • Γνωστοποίηση ΑΦΜ.
  • ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης) για τις ενεργές παροχές ή αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ), εφόσον αυτή έχει υπογραφεί.
  • Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού φυσικού αερίου, με τη σχετική απόδειξη πληρωμής εφόσον πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή.
  • Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου ή φωτογραφία του, εφόσον πρόκειται για ενεργή παροχή.
  • Αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο, όπως ενδεικτικά αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXIS, ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση κυριότητας ή χρήσης του ακινήτου.
  • Για νέες Συνδέσεις στο δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου: Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου (ΕΔΑ).