Μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ EFFECTIVE-24 Gold

Πληροφοριες

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΑΠΛΟ

Το βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για οικιακούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα µε αυτόνοµη θέρµανση ή αυτόνοµες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραµµα.

Πληροφοριες

ΑΥΤΟΝΟΜΟ EFFECTIVE-PLUS

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΑΠΛΟ

Tο βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα µε κεντρική θέρµανση, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραµµα.

Πληροφοριες

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ EFFECTIVE-24 Gold

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα για την κεντρική θέρμανση με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΛΟ

Το βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για εµπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής.

Πληροφοριες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ EFFECTIVE-24 Gold

Απευθύνεται σε εµπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, µε 24µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες