Μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα

Αυτόνομο EFFECTIVE-24 Gold

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες

Αυτόνομο ΑΠΛΟ

Το βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για οικιακούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα µε αυτόνοµη θέρµανση ή αυτόνοµες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραµµα.

Πληροφοριες

Αυτόνομο EFFECTIVE-PLUS

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες

Κοινόχρηστο ΑΠΛΟ

Tο βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα µε κεντρική θέρµανση, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραµµα.

Πληροφοριες

Κοινόχρηστο EFFECTIVE-24 Gold

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα για την κεντρική θέρμανση με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες

Επαγγελματικό ΑΠΛΟ

Το βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για εµπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής.

Πληροφοριες

Επαγγελματικό EFFECTIVE-24 Gold

Απευθύνεται σε εµπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, µε 24µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες

Αυτόνομο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες

Κοινόχρηστο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα για την κεντρική θέρμανση με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

Πληροφοριες